SCCM Prerequisite

Platvorm: Windows Server 2016 Standard
Eelnevalt installitud: SQL Server 2016 Standard

See juhend keskendub Prerequisite Check aknast läbi saamiseks vajalike tegevuste tegemiseks (MP, DP on HTTP peal).

 1. Et SCCM installer üldse käima saada on vaja lisada NET Framework 3.5 läbi server manager konsooli
 2. Installi WSUS ja kasuta SQL baasi läbi server manager konsooli
 3. Installi WDS läbi server manager konsooli
 4. Installi BITS läbi server manager konsooli
 5. Lisa linnuke IIS > Management Tools > IIS6 Management Compatibility > IIS 6 WMI Compatibility
 6. Enable RDC via powershell Install-WindowsFeature Rdc
 7. Extend schema installikaust .\SMSSETUP\BIN\X64\extadsch (eeldab Schema admin õigust)
 8. Lae alla ja installi Windows ADK for Windows 10
 9. Edit ADSI https://technet.microsoft.com/library/gg712264.aspx#BKMK_CreateSMContainer
 10. Muuda SQL service account jooksma Local System account alt
 11. Muuda SQL Collation käsuga D:\Setup.exe /QUIET /ACTION=REBUILDDATABASE  /SQLCOLLATION=SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SQLSYSADMINACCOUNTS=test\admin
  kus: D:\Setup.exe = SQL installmeedia asukoht
  ja /SQLSYSADMINACCOUNTS=test\admin = kasutaja kes SQL baasile ligi saab (näites current user)

MDT – Kohandame Windows 10t

Seadsin endale 4 eesmärki Windows 10 baasimage loomiseks.

 1. Puhasta image provisioned rakendustest
 2. Lisa MDTga mõned programmid ja muudatused
 3. Loo muudetud startmenüü
 4. Muuda vaikerakendused

NB! Ja tingimuseks loomulikult, et need rakenduks kõikidele sisselogivatele kasutajatele

Samm – 1 Puhastame imagefaili.

Kasutasin powershelli skripti käsuga:

.\removeapps.ps1 -pathtowim c:\10\install.wim -selectapps $true

suurepärane skript ja väga lihtne kasutada.
Removing Built-in apps from Windows 10 WIM-File with Powershell – Version 1.2

Samm – 2 MDT programmid. Lisan need programmid järgneva silent käsuga:

7zip – MSIEXEC /i 7z1604-x64.msi /q

Adobe DC Reader – AcroRdrDC1700920044_en_US.exe /sAll /msi /norestart ALLUSERS=1 EULA_ACCEPT=YES

Google Chrome – MSIEXEC /i googlechromestandaloneenterprise64.msi /qn

ID-tarvkara – Open-EID-17.2.0.1693_x86.exe /quiet AutoUpdate=0 RunQesteidutil=0

VLC Media Player – “vlc-2.2.4-win32.exe” /L=1033 /S

Visual C++ Redistributables – powershell.exe -ExecutionPolicy ByPass -Command “& .\Install-VisualCRedist.ps1 -Architecture ‘x64′,’x86’ -ShowProgress -Verbose”
(C++ poole pealt oli suureks abiks see: Install Visual C++ Redistributable applications with PowerShell in MDT)

Lisaks sai pandud MDTga Net Framework 3.5 ja eemaldatud Fax, Media player ja XPS teenused

Lõpptulemus:programmid.PNG

Samm 3 ja 4 – Loo muudetud startmenüü ja vaikeprogrammid

Sea startmenüü ja vaikerakendused paika ja kasuta käske:

Export-StartLayout C:\LayoutModification.xml
Dism /Online /Export-DefaultAppAssociations:C:\AppAssoc.xml

Nüüd on kõik vajalik olemas ja lasin MDT uuesti käima viisil, et lõpus tehtaks Capture. Kui see käes mountime vastloodud faili.

Dism /Mount-Image /ImageFile:"C:\DeploymentShare\Captures\W10PRO1607.wim" /index:1 /MountDir:C:\test

Kuna mul millegipärast Import-StartLayout käsk läbi ei läinud kopeerisin LayoutModification.xml kausta: C:\test\Users\Default\AppData\Local\Microsoft\Windows\Shell ( NB! ära kustuta seal faili DefaultLayouts.xml

Impordime vaikerakendused

Dism.exe /Image:C:\test /Import-DefaultAppAssociations:C:\RemoteInstall\AppAssoc.xml

Salvesta muudatused

Dism /Commit-Image /MountDir:C:\test

Unmount

Dism /Unmount-Image /MountDir:C:\test /commit

Nüüd kui sellest imagefailist installida jäi lõpptulemus minul selline:

Capture.PNG

Igati puhas ning viisakas ja kindlasti parem kui default out-of-the box experience! 😉